Prometheus™ Copper clay instructies (NL/ENG)

copperclay

Prometheus koper klei

Afbakken in slechts 30 minuten op 920°C of voor 90 minuten bij 850°C of 10 minuten met een brander. Werken met Prometheus ® Copper Clay is vergelijkbaar met het werken met zilverklei, polymeer klei, modellering deeg, brooddeeg en keramische klei. Het is heel gemakkelijk te gebruiken.


Natte fase

Bij normale consistentie, plakt Prometheus ® Copper Clay zich niet aan de handen of plastic werkvlakken. Echter, in-oliën van uw vingers en het werkvlak is nuttig, en is niet schadelijk voor uw klei. Olijfolie heeft de voorkeur.

Haal de klei uit de plastic verpakking en plaats deze op een schoon plastic oppervlak of vetvrij papier. Gebruik uw vingers, rol, spatels, klei shapers, ambachtelijke messen, tandenstokers en andere eenvoudige hulpmiddelen om het vorm te geven, textuur, of zet hem op een pottenbakkerswiel. U kunt textuur maken in de klei met stempels, textuur matten, bladeren, papier, en andere interessante texturen.

Wanneer u werkt met de klei uit het pakket noemen we dit "De Natte fase". Probeer in dit stadium niet te lang te werken, omdat je klei droogt aan de lucht, maar haast u niet, Prometheus ® Copper Clay geeft u genoeg tijd om te spelen. Als u echter scheurtjes bespeurt op het oppervlak, behandel of spray de klei dan meteen met water, en vul de scheuren op met een beetje pasta om ze te repareren.

Het verbinden van twee stukken doet u door de de punten die elkaar zullen raken nat te maken, of voeg een beetje pasta toe (pasta maakt u door een beetje klei te mengen met een beetje water tot het de dikte van dikke yoghurt heeft). Als de twee stukken zijn gedroogd, maak de punten die elkaar raken nat en plak met pasta om een ​​veilige verbinding te creëren.

Bewaar alle ongebruikte klei in een plastic zak met een rits om te voorkomen dat het uitdroogt. Plaats afgesneden resten meteen in de zak terwijl je werkt, en houd het gesloten.

Als u niet van plan om met de klei te werken voor een tijdje, zet u de afgesloten plastic zak in een pot met een goed sluitende deksel. Het plaatsen van een natte spons op de bodem van de pot houdt uw klei in een goede staat, tot uw volgende gebruik. Houd de spons vochtig en voeg water toe indien nodig.


Drogen

Voor het afbakken van de brons klei, moet u het volledig drogen. Dit kan dmv een föhn, op de bovenzijde van uw brandoven in een huishoudoven op 100 graden. Hot-platen of voedsel dehydrators werken ook goed.

Om te controleren of de klei door en door droog is, legt u de warme klei (direct vanuit drogen) op een koude spiegel. Na 10-20 seconden, verplaatst u de klei en controleer of er geen condens op de spiegel achterblijft. Deze test is vooral van belang voor grote en dikke stukken. Als het stuk is niet volledig gedroogd, dan kan het scheuren, breken of luchtbellen op het oppervlak tijdens het vuren.

We raden niet een snelle droging aan voor grote stukken, omdat het kan leiden tot scheuren. Hiervoor wordt aanbevolen de klei gedurende enkele uren te laten drogen bij kamertemperatuur en daarna drogen bij gematigde temperatuur.


Droge Stage

Terwijl de gedroogde Prometheus ® Copper Clay sterk is, moet u nog steeds de nodige zorg in acht nemen terwijl u ermee werkt. U kunt ontwerpen op het oppervlak graveren, vijlen, schuren, gaten boren met handgereedschap of roterend gereedschap.

Na het voltooien van uw ontwerp, is het gemakkelijk om oneffen oppervlakken te schuren, met behulp van schuurpapier en schuursponzen. Het is een stuk makkelijker om deze stap nu te doen - voordat u de klei afbakt!Je hebt 3 keuzes voor het afvuren van PCC ®:

1. Conventionele werkwijze (*)

Leg het gedroogde stuk (of stukken) op een roestvrij stalen rooster en plaats het in de voorverwarmde oven op 920°C(**) Wacht tot de oven opnieuw de juiste temperatuur aangeeft en brand het stuk gedurende 30/45minuten.

Als het branden is voltooid legt u het stuk op een hittebestendige ondergrond en wacht tot hij is afgekoeld of u koelt het stuk in koud water terwijl het nog heet is. (***) De zwarte laag zal hierdoor losspringen. Om het stuk schoon te krijgen kunt u het in een hete oplossing van Picklean Poeder (zuurbadje) leggen.

(*) Deze methode wordt aanbevolen vooral voor grote stukken; beeldjes enz.,
(**) De meeste ovens zijn koeler in de buurt van de deur, leg uw stuk dicht bij de achterkant in de oven.
(***) Niet doen met meegebakken steen of glas.


2. Carbon Methode

Dit is een 2-staps-methode.

Stap.1 Leg het gedroogde stuk (of stukken) op een roestvrij stalen rooster en plaats het in de voorverwarmde oven op 500°C, of op een fornuis. Brand het stuk gedurende 10 minuten, leg het dan op een brandvrije ondergrond en laat het stuk afkoelen.

Stap.2 leg een 3 cm hoge laag actieve kool op de bodem van een stalen container. Leg de stukken met tenminste 1,5 cm tussenruimte naast elkaar en vul het reservoir verder met de actieve kool, sluit de container en zet het in de voorverwarmde oven op 850°C. Laat de oven opwarmen tot de juiste temperatuur en bak gedurende 90 minuten. Als het branden is voltooid, laat u het afkoelen in de oven of haal de container er voorzichtig uit en laat het op een warmte-geïsoleerde oppervlak afkoelen tot het is koud genoeg om uw stukken eruit te halen.

Een andere baktabel is 820°C gedurende 2 uur die bij voorkeur wordt gebruikt als PBC ® (brons) wordt gecombineerd met PCC ® Koper. En op 770 °C gedurende 2 uur als het wordt gecombineerd met Prometheus ® White bronze clay


3. Torch Firing Methode

Leg de gedroogde stuk op een roestvrij stalen rooster. Leg het rooster op een vezel baksteen of een dikke constructie baksteen. Vuur het stuk tot het een oranje-rode kleur heeft 5-10 minuten afhankelijk van de grootte van het stuk. Vermijd smelten door de vlam te blijven bewegen over het stuk. Als het branden is voltooid legt u het stuk op een hittebestendige ondergrond en wacht tot hij is afgekoeld of u koelt het stuk in koud water terwijl het nog heet is. Om het stuk schoon te krijgen kunt u het in een hete oplossing van Picklean Poeder (zuurbadje) leggen. Bij deze methode vormt zich een zwarte oxide laag welke er voor een deel afkomt als u het hete stuk meteen dompeld in koud water.


Mijn gebakken werkstuk is nog bros vanbinnen en breekt!!

Als de klei gebakken is zou hij volledig van brons of koper moeten zijn, gesinterd noemen we dat dan. Als hij breekt en hij is nog bros vanbinnen, dan is hij nog niet volledig gesinterd. U kunt het ook horen als u de gebakken klei laat vallen op uw werkbank en hij klinkt iets dof dan is hij nog klei van binnen. U kunt een kapot stuk gewoon repareren met pasta gemaakt van een restje klei, goed laten drogen, schuren en opnieuw bakken.

Dan kunt u nu twee dingen doen. Namelijk de temperatuur omhoog of de bak tijd verlengen. 

- Als je de temperatuur verhoogd doe dit dan in kleine stappen van 10°C.
- Te lang bakken kan eigenlijk niet dus verleng de tijd gerust met een uur of langer. (De eerst soorten brons klei moesten wel 6 tot 8 uur in de oven).

Hoe groter het stuk hoe langer hij moet bakken, zeker omdat het sintering proces lastiger is met brons en koper ivm de oxide laag die ontstaat.

Afwerking Prometheus ® Copper Clay

Poets je stuk met een metalen borstel en, indien nodig, in een hete oplossing van Picklean Poeder (zuurbadje) spoel dan grondig het stuk met water en droog het. Dit geeft een lekker warme roodachtig kleur aan het brons.

Poets het stuk met een polijsthulpmiddel, polijsten papieren, een thumbler of polijst motor. Met behulp van polijstmiddelen kunt u extra glans aan uw werken geven.

© Vertaald door Joyce van Roosmalen,www.zilverklei.nl

 

Prometheus® Copper Clay
Only 30 minutes at 920°C or 90 minutes at 850°C or 10 minutes with a Torch

We are now pleased to present you the new generation rapid and low firecopper clay; the Prometheus® Copper Clay.

Prometheus® Copper Clay is an extraordinary medium that will transform your imagination into pure copper fine art and jewelry objects. You can easily shape your clay by hand or using some simple tools, or even turn it on a potter’s wheel. Firing Prometheus® Copper Clay is easier than ever; you simply need 30 minutes at 920°C or 90 minutes at 850°C or 10 minutes with a Torch.

Prometheus® Copper Clay

can be stored at room temperature
does not stick to hands at normal consistency
gives you long working time by its slow drying character
does not need long firing hours
does not need high firing temperatures
does not need a firing pan or activated carbon
does not need large and programmable kilns
What is Prometheus® Copper Clay?
Prometeus® Copper Clay is a claylike material which turns into pure, solid copper when fired in the kiln. It is a mixture of micron sized copper powder, water, and organic binder. It can be formed by hand, rolled into a sheet or a rope. It can be molded, textured, even turned on a potter's wheel. Prometeus® Copper Clay can be fired with most lab-created gemstones (cubic zirconias), pre-tested natural stones, glass beads, ceramic porcelain and Prometheus® Copper Clay . It is also suitable for enamelling.

When PCC® is fired in a kiln, the organic binder evaporates, burns away and you’re left with pure, solid copper. Brush it, if needed pickle it, to remove any firescale, and finally polish.

You can create unique jewellery, ornaments, hollow ware, statutes and many other decorative objects with PCC®. Any thing you create with PCC® is a piece of art. Combine it with your imagination, and let your fingers do the rest!

Working with Prometheus® Copper Clay

Working with PCC® is similar to working with Prometheus® Bronze Clay, polymer clays, modelling dough, flower dough and ceramic clays. It is very easy to use.

Wet Stage

At normal consistency, PCC® does not stick to hands or plastic working surfaces. However, oiling your fingers and the working surface lightly is useful, and would not harm your clay. Olive oil is preferable.
Remove the clay from its plastic bag and place it on a clean plastic surface or wax paper. Use your fingers, roller, spatulas, clay shapers, craft knives, tooth picks and other simple tools to shape it, texture it, or turn it on a potter’s wheel. You can texture the clay with rubber stamps, texture mats, leaves, paper, and other interesting textures.
When you work with the clay out of the packet it is called “The Wet Stage”. Try to not work at this stage for too long, to stop your clay from drying out; but don’t rush your work, PCC® gives you enough time to play. However, if you detect any cracks on the surface, apply some water straight away with a brush or spray, and fill the cracks with a little paste to repair them.
To join two pieces together, simply wet the points that will touch, or add a little paste (to make paste, simply mix a little clay with a little water until it is the consistency of thick youghurt). If the two pieces are dry, wet the touching points, and paste to create a secure bond.
Store any unused clay in a plastic bag with a zipper to prevent it from drying out. Place any offcuts in the bag straight away whilst you’re working, and keep it closed tight. If you’re not planning to work with the clay for a while, put the sealed plastic bag in a jar with a tight lid. Placing a wet sponge to the bottom of the jar will keep your clay at a good condition, until your next usage. If you are storing it for a long time, keep an eye on the sponge and add water if needed.

Drying


Before firing the bronze clay, you need to dry it completely. A hair dryer or putting it on top of a kiln will do it well. Hot-plates or food dehydrators work well too.
To check if the clay is completely dried, put the hot clay (straight from drying) on a cold mirror. After 10-20 seconds, move it and check that there is no condensation on the mirror. This test is especially important for big and thick pieces. If the piece is not dried completely, then it can crack, break or have bubbles on the surface while firing.
We don’t recommend fast drying for large piece, as it may cause cracks. For these, it is recommended to leave them in room temperature for a few hours and then continue drying at moderate temperatures.

Dry Stage

Whilst the dried PCC® is strong, you still need to take some care when working with it. You can carve designs on the surface, file it, grind it, drill holes with hand tools or rotary tools and engravers. To join dried pieces, wet the joining points with a brush and apply some paste. After completing your design, it is easy to sand uneven surfaces, using sand papers, and sanding sponges. It is a lot easier to do this step now - before you have fired the clay!

Firing Prometheus® Copper Clay

You have 3 choices for firing PCC®:

1. Conventional Method (*)

Place the dried piece (or pieces) on a stainless steel mesh and put it in to the pre-heated to 920 deg.C/1700 deg.F. (**) Wait for the kiln to raise up to its target temperature again, then start timing your firing for 30 minutes.

When the firing is completed, take out the piece, put it on a heat proof surface and wait for it to cool down or much better, quinch it in water while it is hot. (***) Most of the fire scale leaves the piece. If any left, leave it in hot pickling solution for some time.
(*) This method is recommended especially for large pieces; statuetts etc.,
(**) Most kilns are cooler near the front door, so put them close to the back of the heating chamber.
(***) Be aware of water vapour. 

2. Carbon Method

This is a 2-step-method.

Step.1 Place the dried piece (or pieces) on a stainless steel mesh and put it in to the pre-kiln at 500 deg.C/ 932 deg.F, or on a kitchen stove. Fire it for 10 minutes, take it on to a fire proof surface and let it cool down.

Step.2 Put aproximately 3 cm. of activated carbon to the bottom of a steel container. Place the pieces with at least 1.5 cm space between each other and fill the container with activated carbon, close it and put it into the preheated kiln to 850°C / 1570°F. Let the kiln raise to the target temperature again and fire it for 90 minutes. When the firing is completed, either leave it to cool down in the kiln or, carefully take it out and leave it on a heat isolated surface untill it is cold enough to take your pieces out. One other firing schedule is 800°C / 1472°F for 2 hours which is preferable when PCC® is combined with PBC®.

3. Torch Firing Method

Place the dried piece on a stainless steel mesh. Put the mesh on a fiber brick or a thick construction brick. Fire the piece homogenously at a light-orange colour for 5-10 minutes according to the size of the piece. Avoid melting. After firing is completed, eather leave it to cool down or quinch in water. Leave in hot Picklean® solution to get rid of any fire scale if any left.

Finishing Prometheus® Copper Clay

Brush your piece with a metal brush and, if necessary, put it in hot pickling solution. (*) After pickling, rinse the piece thoroughly with water and dry. This will give you a nice warm reddish copper color. You can also use many different patina solutions to give you other colours.
(*) We recommend Picklean® granules. Mix one table spoon of Picklean® to a glass of hot water and leave your piece in it for some time.

Polish the piece with a burnisher, polishing papers, a thumbler or polishing motor. Using polishing compounds can give extra shine to your works.